2. kapitola - POLÁMANÁ KŘÍDLA A NÁDECH PRO LET NAHORU