Ztišení

Ztišení

Svět se zastavil v nádechu
Ustala dynamická pulsace
Znehybněl čas
Ticho si ustlalo na polštáři nekonečna
Slyšíme tlukot té, která nás nosí
Vydechni, Země
Ještě chvíle zbývá, abychom se přetavili...