ŘECKÉ BREBENTILKY

Řekové jsou velmi družní. Pokud se jim líbí místo vedle vás, pláž může být úplně prázdná, ale oni si dají deku deset centimetrů od té vaší. Takto se ke mně ,,přitulily" dva manželské páry. A pokud přidáte babičku a hejno dětí, jste v pasti. Brebentění řeckých žen je bezkonkurenční. Jejich rozmluva je kulometná palba, kdy útočnice pálí jednu salvu za druhou, nečekajíc na reakci, odvetu či odpověď. A muži? Ti si čtou noviny a očividně se pohybují v jiné dimenzi odstřiženi od zvuku, nepřítomně se usmívajíc. Ležela jsem v obklíčení se zavřenýma očima a odevzdaně se ponořila do harmonie zvuků. Ty ženy přece nemohou vědět, co jedna druhé říká. Janáček by si tu přišel na své. Bílá manžeta jeho košile by mu nestačila. Kolik modulací, tóninových skoků, překvapivých melodických postupů. Řekyně nešetřily na dynamice, ba naopak, využily její pestrou paletu, s gradací a vrcholem ve fortissimu, to vše povětšinou v hodnotách šestnáctinových, v tempu prestissimo. Nechápala jsem, žasla jsem. Vždycky jsem si myslela, že mám vyřídilku, teď si připadám jako úplný outsider. Po půl hodině nepřetržitého toku této ,,hudby" jsem otevřela oči a posadila se v úžasu hledíc na toto ženské plážové kvarteto. Mého vytřeštěného výrazu si ,,mezi řečí" všimla jedna z žen a usmála se na mě. Její úsměv jako by říkal...Chceš se přidat? Což takhle dát si závod v brebentění?... Můj úsměv odpověděl...Ne, děkuji. Bez soutěžení tleskám vítězce... Mužové čeští, vy máte ale štěstí, že máte české ženy. Mužové řečtí, klobouk dolů, znáte nejspíš tajný recept na přežití. Ale možná se mýlím. Od dětství jste poslouchali brebentění svých maminek, tak jste na takovou frekvenci zvyklí. Vzdávám se. Raději si jdu zaplavat a poslechnout šumění moře. Osvěžena chladnou vodou jsem jako zajíc přehopkala přes všechny ty družné Řeky na své místo v ,,koutě". To už se jedna rodina chystala k odchodu. Radostné loučení, mávání a druhá věta plážové symfonie právě začíná. Matka s dcerou ztlumily hlas na pianissimo, tajemné sametové klarinetové sólo bylo výmluvné a pohledy za odcházejícími ženami také. Tady není potřeba znát řecký jazyk. Když dvě ženy mluví o třetí, je na celém světě mód stejný... Lidská řeč je neuvěřitelně barevná, pestrá, pulsující, melodická, živá, tvárná, mocná a proměnlivá. Ještě mnoho přívlastků by se dalo najít. Jen na nás záleží, co řečí vyjádříme a jakou myšlenku vyšleme do světa. Lidská řeč může být zbraň, ale i otevřená dlaň. Tleskám řecké plážové symfonii. Byla dokonalá. A já za ni děkuji.