Nový začátek

O svátcích si vždycky uvědomím, kolik dobrých duší mám kolem sebe. Dostávám od rodiny a přátel desítky přání pevného zdraví, štěstí, spokojenosti, radostného žití... Kdyby se mi všechna přání splnila, nežila bych na Zemi, ale v Ráji. A to by vůbec nebylo špatné. Proč jen se všechna ta přání neplní? Nejspíš proto, abychom nedostali všechno zadarmo, ale abychom se o svůj osobní Ráj sami zasloužili. A tak pečujme o své tělo a duši, abychom byli zdraví, rozdávejme úsměvy, aby se v nás radost zabydlela, konejme dobré skutky, aby si k nám štěstí našlo cestu a věřme v dobré konce, aby pokoj a klid měl v našem srdci své pevné místo. Starý rok dopsal poslední kapitolu. V této knize dnes můžeme jen listovat, ale přepsat se už nic nedá. A pokud se nám některé kapitoly nelíbí, nezbývá, než se s nimi smířit, přijmout je a zkusit v tom novém roce napsat lepší. Každý z nás je dobrým spisovatelem, každý z nás píše jedinečný bestseller. A tak si to psaní hezky užívejte v báječném roce 2016.