Nejvyšší hodnota Život

Nejvyšší hodnota Život

Ticho přede mnou
Ticho za mnou
Ticho ve mně
Kroky do samoty
Do lůna Země
Kde člověk schoulí se a čeká
Není to bezmoc, naopak
To naděje se v zamotaném klubku hledá
V kořenech je ukryta síla
Jen se musíme znovu naučit číst v letokruzích
Ztratíme všechno, odložíme zátěž
Nezůstane nic, jen to, co jsme nastřádali v dluzích
Nic nemusíme, protože nic nemůžeme
Zmatek se proměňuje v klid
A to je odevzdání
Děj se vůle tvá
Protože z té naší nezbylo nic k mání
Vnější svět zkameněl
Vnější svět oněměl
A cosi hluboko v nás se dalo do pohybu
Rychle dlaň na ústa
Rouška zapomnění
Co se snaží překřičet tu tíhu
Slyšíme tenký hlas naší duše
Která jediná může pomoci
Nepochopitelná rovnice s výsledkem nejvyšší hodnoty
Život o život prosí...