Epilog a Věnování

Co je to měsíc v životě člověka? A přesto do mě měsíc duben 2010 vryl hlubokou rýhu poznání. Během tohoto krátkého času a na malém prostoru mi bylo dáno dotknout se tolika rozličných charakterů, vyslechnout tolik silných lidských příběhů, nahlédnout pod pokličku, kde se vaří úřednická polévka. Být součástí tohoto živého organismu a spolu s ním vytvářet malý úsek dějin, byla zkušenost k nezaplacení. Vidím pracovníky obecního úřadu ve Vysoké Lhotě jako kamínky velké mozaiky. Patří do ní všechny. Ty bílé, i ty černé. Každý tu má své místo a každý přináší nějaké poselství. Občas se některý kamínek uvolní a odkutálí. To, aby si našel mozaiku, do které patří. Vidím svět jako velkou výstavní síň, kde na stěnách visí mozaiky z kamínků všech možných tvarů a barev. Všechna tato umělecká díla mají jedinečnou hodnotu. Ve všech se zrcadlí lidská duše a osud tu zanechává svůj otisk.

Věnování

Věnováno nejen mým světluškám, ale všem, které nám při našem putování potkáme a ony nám svítí na cestu.